Καταλύματα στην Μήλο

Σωματείο Ιδιοκτητών και Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων Μήλου

ΤΡΥΠΗΤΗ

ΤΡΥΠΗΤΗ

Vaos' Windmill ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Vaos' Windmill
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 12 2Κ 07617 01
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: ()
Τηλέφωνο: 2287021627

Drouga's Windmill ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Drouga's Windmill
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 12 1Κ 06128 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 1 Χάρτης: (24)
Τηλέφωνο: 2287022787
anna_drouga@yahoo.gr
www.milos-island.gr/windmill/drouga/

Efi's Apartments ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Efi's Apartments
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 12 2Κ 01006 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (20)
Τηλέφωνο: 6979983660
info@efis-milos.gr
www.efis-milos.gr

Karamitsos' Windmill ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Karamitsos' Windmill
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 1Κ 07630 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 1 Χάρτης: (6)
Τηλέφωνο: 2287021384
kaliopekavalierou@yahoo.gr
www.milos-island.gr/windmill/karamitsos/

Morfeas ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Morfeas
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 12 3Κ 07330 01
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (48)
Τηλέφωνο: 6945459537
petrossgs@yahoo.com
www.morfeas-hotel.com

Mavrogianni Evgenia ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Mavrogianni Evgenia
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 72 Κ 11 2Κ 06794 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (35)
Τηλέφωνο: 2287023314

Karatarakis Nikolaos ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Karatarakis Nikolaos
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 2Κ 06350 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (21)
Τηλέφωνο: 2287021958

Palaios Rooms ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Palaios Rooms
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 13 2Κ 03805 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 3 Χάρτης: (30)
Τηλέφωνο: 2287023005
palaiospan@hotmail.com
www.milosholiday.gr

Evripidis' Windmill ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Evripidis' Windmill
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 1Κ 05069 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 1 Χάρτης: (4)
Τηλέφωνο: 2287021289
evripidis@hol.gr

Mylos Greece ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Mylos Greece
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 72 Κ 12 3Κ 06974 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 3 Χάρτης: (12)
Τηλέφωνο: 2287022147
ergonia@otenet.gr
www.mylosgreece.com

Chaido Studios ΤΡΥΠΗΤΗ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Chaido Studios
ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 2Κ 02669 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (51)
Τηλέφωνο: 2287022771
mlkyritsis@yahoo.gr
www.milos-island.gr/rooms-apartments/chaido/