Καταλύματα στην Μήλο

Σωματείο Ιδιοκτητών και Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων Μήλου

ΠΑΧΑΙΝΑ

ΠΑΧΑΙΝΑ

Papafraga Studios  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Papafraga Studios
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 2Κ 00170 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (5)
Τηλέφωνο: 2287041424
info@papafraga-studios-milos.gr
www.papafraga-studios-milos.gr

Vesleme  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Vesleme
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 72 Κ 11 3Κ 07404 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 3 Χάρτης: (7)
Τηλέφωνο: 2287041385
veslemerooms@milosisland.info
www.milosisland.info/veslemerooms/

Ninos Vasilis  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Ninos Vasilis
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 13 2Κ 03080 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (8)
Τηλέφωνο: 2287041467

Kavalieros Studios   ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Kavalieros Studios
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 1Κ 00248 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 1 Χάρτης: (4)
Τηλέφωνο: 2287021143
ktima@hol.gr
www.kavalieros-studios-milos.gr

Aristea Apartments  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Aristea Apartments
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 2Κ 03001 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (2)
Τηλέφωνο: 2287041476

http://aristea-milos.blogspot.gr

Niriides  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Niriides
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 12 3Κ 07475 01
ΚΛΕΙΔΙΑ: 3 Χάρτης: ()
Τηλέφωνο: 6973627453
info@milos-niriides.gr
www.milos-niriides.gr

Avra Pahainas  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Avra Pahainas
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 72 Κ 13 2Κ 07265 00 - 11 72 Κ 12 2Κ 06493 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (3)
Τηλέφωνο: 2287021710
avrapahainas@yahoo.com
www.avramilos.com

Ostraco Houses  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Ostraco Houses
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 72 Κ 13 2Κ 06617 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (6)
Τηλέφωνο: 2287021959
info@ostraco-milos.gr
www.ostraco-milos.gr

Moraitis Studios  ΠΑΧΑΙΝΑ, ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Moraitis Studios
ΠΑΧΑΙΝΑ ΜΗΛΟΣ
ΜΗΤΕ: 11 44 Κ 11 2Κ 00149 00 - 11 44 Κ 11 2Κ 00253 00
ΚΛΕΙΔΙΑ: 2 Χάρτης: (1)
Τηλέφωνο: 2287041385
moraitisstudios@milosisland.info
www.milosisland.info/moraitisstudios/